Bog- og musiksalg

Salg af kristen literatur, sang og musik er en vigtig del af Indre Missions arbejde. Derfor er der som regel også et salgsbord med bøger og musik ved møderne i missionshuset, ligesom der altid er muligt at ringe eller komme på besøg hos missionæren hvis man ønsker at købe. Det er ikke nødvendig, men det kan være en god ide, først at ringe for at aftale et tidspunkt som passer.

Det er hovedsalig bøger og musik fra kirkens missionsforeninger samt bibler og salmebøger fra bibelselskabet der er i komision. Udvalget af bøger er begrænset. Men bestiller man i god tid er der som regel mulighed for at skaffe bøgerne hjem og, hvis det ønskes få dem leveret uden at det koster ekstre.

Se udvalget af bøger, musik og film på forlagenes hjemmeside bog-og-media.dk